Cenník našich služieb

Účtovníctvo od 25€ / mesiac

Mzdy od 5€ / mesiac / zamestnanec

Stiahnite si komplet cenník v PDF

V cenníku nájdete aj ďalšie naše služby:

 • Zastupovanie klienta v konaniach/konania na úradoch
 • Správa pohľadávok
 • Skladová evidencia
 • Evidencia knihy jázd
 • Vystavovanie penalizačnej faktúry
 • Daňové priznanie k DPH
 • Účtovná uzávierka
 • Daňové priznanie podnikateľa - fyzických a právnických osôb
 • Zaúčtovanie miezd
 • Zaúčtovanie skladu
 • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Spracovanie daňového priznania FO zo závislej činnosti, študenti
 • Evidencia majetku spoločnosti
 • Príprava pracovného pomeru
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu
 • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • Evidencia dochádzky
 • Vedenie personálnej agendy
 • Založenie s.r.o.
 • Zapísanie zmeny do OR SR
 • Spracovanie podkladov pre banky
 • Príprava podkladov pre ÚPSVaR – dotácia na zamestnanca
 • Príprava podkladov pre ÚPSVaR – dotácia živnostníka
 • Vypracovanie poučenia BOZP pre zamestnancov
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Personálne poradenstvo
 • Potvrdenia od štátnych inštitúcií (DÚ, SP, ZP a pod.)
 • Školenie práca so softvérom „účtoonline“
 • Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
 • Uloženie UZ do zbierky listín OR SR
 • Konzultácie k začatiu podnikania