Právne služby zakladanie spoločností

Zakladanie s.r.o., zápisy do Obchodného registra, valné zhromaždenia, vkladanie účtovných závierok do ORSR


Založenie s.r.o. v cene 330€ (mimo poplatku na Živnostenskom oddelení) vrátane vypracovania všetkých dokladov potrebných k založeniu spoločnosti


Služba zahŕňa:
  • Poradenstvo
  • Vypracovanie potrebných dokladov
  • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  • Podanie na OR SR
  • Komunikáciu s OR SR a Živnostenským úradom

AKCIA: K založeniu firmy prvý rok softvéru podvojné účtovníctvo účtoonline.sk zdarma